Alla uppgifter är inlämnade så nu återstår bara proven sen är mina kurser klara för i vår. Ska ansöka om fler till hösten men just nu blir det en paus igen för att fokusera på jobbsökande och motion.

Läste om läxhjälpsorganisationen Smartstudies som jag hade haft stort behov av när jag var yngre. Det är en organisation som hjälper unga att öka sin motivation, stärka sitt självförtroende och att höja sina ämneskunskaper.

Jag hade inte många vänner alls i skolan när jag var yngre så den enda hjälpen jag fick var av min mamma när hon hade möjlighet. Hade jag haft ännu mer läxhjälp och motivation så hade det kanske gått bättre för mig i skolan. Många behöver ju bara få sig en spark i rätt riktning så klarar de sig själva sen.

Problemet tror jag är att de i behov av hjälpen inte söker den själv så jag tycker lärare ska förmedla den här informationen till sina elever.

På InfoKomp där jag går nu så har jag blivit erbjuden mycket hjälp och även om jag mest behöver få tider anpassade för mig och inte hjälp med uppgifter eller liknande så är det skönt att skolan bryr sig när man har någon form av problem.

Det man alltid ska ha är en morot. Min är att jag efter allt plugg får vila upp mig och spela lite oftare 🙂

Du kanske även gillar