If I can stop one heart from breaking

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain

Poetry, Series One (Emily Dickinson, 1830-1886)

Varma kvällar och härliga sommarregn

CYKELTURER AUGUSTI 2009

Datum: Längd:
1 Augusti 11,33 km
2 Augusti 13,58 km
3 Augusti 17,10 km
4 Augusti 27,00 km
5 Augusti 9,42 km
6 Augusti 22,48 km
7 Augusti 11,75 km
8 Augusti 10,93 km
9 Augusti 17,66 km
10 Augusti 10,62 km
11 Augusti 24,47 km
12 Augusti 0,00 km
13 Augusti 23,80 km
14 Augusti 19,18 km
15 Augusti 14,37 km
16 Augusti 12,36 km
Datum: Längd:
17 Augusti 22,49 km
18 Augusti 20,00 km
19 Augusti 10,00 km
20 Augusti 6,54 km
21 Augusti 10,00 km
22 Augusti 15,00 km
23 Augusti 8,70 km
24 Augusti 10,00 km
25 Augusti 10,00 km
26 Augusti 15,50 km
27 Augusti 10,00 km
28 Augusti 10,00 km
29 Augusti 15,00 km
30 Augusti 10,00 km
31 Augusti 19,60 km

Filter – Soldiers of Misfortune

 
Filter – Soldiers of Misfortune ♥

Sjung hopp faderi faderallan lej


Bara för att jag inte dricker så betyder inte det att jag har något emot det. Lill-W här tar sig gärna en nubbe på kräftskivan.